ŽIVOT NA ZEMI

Život na Zemi
se skládá ze samoty a z letu samotou
Nedokázal jsem postihnout rozdíl
Láska nemůže pocházet od lidí
Jsem starý a jsem sám
před domem čeká taxík

REF: Omluvte zprávu na Mars ze Země
        vyslanec cítil se mizerně

Snažil se pochopit člověka a
poznat ho co nejvíce
Snažil se pochopit člověka a
neodhad své hranice
Měl tykadýlko na všechny strany
a proto je teď utahaný
Nepoznal včas svoje meze
a něco na něj leze.