OTČE!


Otče!
Probuď toho Indiána
co nepije coca-colu
nežije nahoru dolu
úsměv má jak Slunce zrána
nebo
Otče!
Probuď taky Eskymáka
co dostojí svému slovu
nežije nahoru dolu
neděsí ho, když se smráká
nebo
Dej mi, dej mi
půlnoční záruku
že do rána dodýchám
Dej mi, dej mi
směr, veď mě za ruku
neboť není kam
a hlava tuze bolí
Otčeééé, jé, jé!
Na výsost tak krásná
na výsost tak krásná
moje milá, tak mi pravil
a noc byla jasná
A když stromy padaly
a když stromy padaly
do mých očí slzy vkročí
a ty radost nedaly
Kamže půjdou sokoli?
kamže půjdou sokoli?
moje milá, tak mi pravil
i ten tvůj žal přebolí
I ta píseň přeletí
i ta písen přeletí
moje milá, tak mi pravil
když mě držel v objetí
Otče!
Probuď toho Indiána...
A nebo mi postav dům
čury mury čaj rum bum!

FATHER!


Father!
wake up the Indian
who doesn´t drink Coca-cola
doesn´t live up and down
has a smile like morning sun
or
Father!
wake up the Eskymo
who keeps his word
doesn´t live up and down
is not frightened by the nightfall
or
Give me, give me
a midnight guarantee
that till the morning I will die
Give me, give me
the direction, take my hand
cause no way to go
and the headache is so terrible
Father, yeh,yeh!
Highly so beautiful
highly so beautiful
my beloved, so he told me
and the night was bright
When the trees were falling down
when the trees were falling down
the tears came into my eyes
and they give no joy
Where will the falcons go?
where will the falcons go?
my beloved, so he told me
your pain is passing by
And this song will fly away
and this song will fly away
my beloved, so he told me
while he was embracing me

Father!
Wake up the Indian!
Or build me a house
abrakadabra bing bang Bang!

 

Music and lyrics (c) Pavla Milcová

 

 

+