ORE ŠOHAJ

Ore šohaj ore
na vysokej hore
jeho žluté vlásky
vietor prefukuje

Jeho žluté vlásky
zlatú barvu majú
zdaleka dievčence
za ním pozerajú

Mamičko moja
pojďtě sa podívať
ore tam šuhaj
ja ho chcem zlíbať

Ore tam šuhaj
vlásky má plavé
mamičko moja
niečo sa stanie