NESTE MĚ

Neste mě, neste
nahoru, nahoru
chci se tam rozhlédnout
že se mi stýská
S pomocí Boží
najdu si milého
až najdu chci poznat
jeho oči zblízka
Aj, ty oči povídaly
že mě včéra opustily
ne!
Neste mě neste
do té černé hory
a až z té hory vyletí vlaštovka
aj, to vyletěla
láska ze srdénka