NA ČELÍČKO KŘÍŽEK

Já poběžím za ní
na čelíčko křížek
milému na ústa
aby o mně neřek

Nežeň koně, nežeň
pojedem krajinou
nech je volně běžet
pojedem za jinou