MY COUNTRY

My country
My country´s responsibility
for your hair
I am to hold it
I am to keep it
I am to hold it
Oh, my country
this is too beautiful
this is too fair

Má země
moje země, má země, moje země
to je zodpovědnost za tvý vlasy
abych je držela
aby mi zůstaly
ó země
moje země,
to je moc najednou
to je moc krásy

Moje země jsou tvoje země
v mý zahradě
moje země jsou tvoje zahrady
v mym stromě
abych je držela
aby mi zůstaly
ó země
moje země,
to je moc najednou
to je moc beautiful

My countries
are your countries
in my garden
My countries
are your gardens in my tree
I am to hold it
I am too keep it
I am to hold it
Oh, my country,
this is too beautiful
this is too me