GOOD BYE

Na cestě je kříž
a já už se neohlížím
už mám jít dál
V sobě si tě uchovávám
už se neotočím
vždyť já tě znám
Kolikrát se mi zdá
tvůj hlas, tvůj smích
ze sna někdy
se s důvěrou probouzím
říct ti ještě

Na oblacích tě mám
jsi tam
za záclonou
a tam mi zůstaň
Na oblacích tě mám a já
teprve vím
kam ti mám psát
že mě cítíš
že mám tě ráda
že jsi
jen jsi opodál

Planá růže se má
jí se nikdo neptá
proč odkvétá
Proč se ptáci neohlíží
letí dál a dál
Jinak že to nemohlo být
je sám každý z nás
I tvá cesta že má
svůj cíl, svůj čas
chci říct ti ještě

Na oblacích tě mám
jsi tam
za záclonou
a tam mi zůstaň
Na oblacích tě mám a já
teprve vím
kam ti mám psát
že mě cítíš
že mám tě ráda,
že jsi
jen jsi opodál
jsi opodál na shledanou

Na cestě je kříž
a já už se neohlížím
už mám jít dál