DOBRE TOMU ŠUHAJOVI

Dobre tomu
šuhajovi
čo má košiar
v šírom poli
a ja nemám
ja podpieram
po cudzích
sa ponevieram

Dobre tomu
kto má ženu
nepodpiera
cudziu stenu
a ja nemám
ja podpieram
po cudzích
sa ponevieram